Criticker.com uses cookies to recognize visitors and provide a better experience. Learn more about how we use cookies in our privacy policy. By continuing to use the site, or by pressing agree, you are giving your consent to our use of cookies.
login | register
0 film ratings
olanzveins

Movie Buff - 331 Film Ratings

Member Since: Nov 10, 2015

Location: Kocaeli, Marmara, Turkey

more Recent Ratings
12 2% Ahlat Agaci (2018) - Jun 03, 2018
"Eleştirdiğim noktalar : Sinematoğrafi Nuri bilge'nin diğer filmlerine göre çok geride. Diyaloglar son derece yapmacık ve gerçekçi değil. Ağırlıklı olarak diyaloglar üzerine dönen bir filmde bu kadar yapay duran ve aniden pat diye karşımıza konuşmalar dikkat çekiyor maalesef. Bela Tarr filmi olur anlarım, onda bir edebi derinlik olur fakat Nuri bilge bunu başaramamış. Yabancılaşma konusunu işlemeye çalışmış fakat bu konuda Zeki Demirkubuz kadar başarılı olamıy"
33 15% Fill the Void (2012) - Jun 01, 2018
44 29% Pieta (2012) - May 24, 2018
24 9% A War (2015) - May 20, 2018
30 12% Reprise (2006) - May 16, 2018
44 29% The Other Side of Hope (2017) - Apr 19, 2018
64 54% Enter the Void (2010) - Apr 15, 2018
40 22% Fish Tank (2009) - Apr 06, 2018
18 4% Mother! (2017) - Apr 04, 2018