Criticker.com uses cookies to recognize visitors and provide a better experience. Learn more about how we use cookies in our privacy policy. By continuing to use the site, or by pressing agree, you are giving your consent to our use of cookies.
login | register
0 film ratings
olanzveins

Movie Buff - 336 Film Ratings

Member Since: Nov 10, 2015

Location: Kocaeli, Marmara, Turkey

more Recent Ratings
20 6% Fireworks Wednesday (2006) - Nov 18, 2018
27 10% Daha (2017) - Nov 12, 2018
77 75% Kasaba (1997) - Nov 05, 2018
50 35% The Square (2017) - Oct 31, 2018
44 29% Good Bye Lenin! (2003) - Oct 21, 2018
12 2% Ahlat Agaci (2018) - Jun 03, 2018
"Eleştirdiğim noktalar : Sinematoğrafi Nuri bilge'nin diğer filmlerine göre çok geride. Diyaloglar son derece yapmacık ve gerçekçi değil. Ağırlıklı olarak diyaloglar üzerine dönen bir filmde bu kadar yapay duran ve aniden pat diye karşımıza konuşmalar dikkat çekiyor maalesef. Bela Tarr filmi olur anlarım, onda bir edebi derinlik olur fakat Nuri bilge bunu başaramamış. Yabancılaşma konusunu işlemeye çalışmış fakat bu konuda Zeki Demirkubuz kadar başarılı olamıy"
33 15% Fill the Void (2012) - Jun 01, 2018
44 29% Pieta (2012) - May 24, 2018
24 9% A War (2015) - May 20, 2018
30 12% Reprise (2006) - May 16, 2018