We use cookies to improve your browsing experience on this site, show targeted ads, analyze traffic, and understand where our audiences come from. To learn more, read our Privacy Policy or contact us with any questions.
login | register
0 film ratings
capogliere

Film Freak - 651 Film Ratings

Member Since: May 7, 2021

Age: 16

Bio: Say it louder!
more Recent Ratings
55 31% Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) - Sep 11, 2021
"CGI teknolojisinin gelişimi dışında umduğumu pek bulamadım çünkü film bizi şaşırtmak yerine her Marvel filminde olan ve gözden kaçırmayacağınız klişe formülü uyguladı. Yine de tamamen kötü bir deneyimdi diyemem çünkü eğlendim. Ayrıca Mandarin gibi en azından bildiğim kadarıyla alakasız bir karakteri senaryoya yedirmelerini sevdim. "
75 83% The Witcher: Nightmare of the Wolf (2021) - Aug 29, 2021
"Witcher evrenine hakimseniz mutlaka izleyin. Süper gaza geldim leleleeyyy"
55 31% The Dark Horse (2014) - Aug 29, 2021
"Konusu `satranç` olan bir film neden yok? "
70 71% The Suicide Squad (2021) - Aug 09, 2021
"Margot olmasa ba?yap?t derdim? "
60 44% Searching for Bobby Fischer (1993) - Jul 17, 2021
"Yar? profesyonel ?ekilde ilgilendi?im satranç hakk?nda k?s?tl? olan tüm içeri?i tüketmeye çal???yorum ve bu içeriklerden en önde gelenlerden biri bu film. Ben de satranç içerikleri aras?ndaki ününü göze alarak 'satranç' içeri?inin yo?un planda oldu?u bir film izlemek istemi?tim lakin bu film gereksiz bir psikolojiyi anlatmaya çal???yor ve do?ru düzgün tahtay? bile göremiyoruz. Olmad?, ad?nda Bobby Fischer geçen bir filme yak??mad?. "
65 58% Big Trouble in Little China (1986) - Jun 17, 2021
"Carpenter nas?l bir adams?n sen be? Y?l?na göre müthi? bir prodüksiyon ve efekt kalitesine sahip. Küçükken televizyonda izlesem benim için çok özel bir film olurdu büyük ihtimalle. Bu haline bakarsak ise keyifle izlenebilecek çerezlik bir film olmu?. "
35 9% Jigsaw (2017) - Jun 17, 2021
"Önceki iki filme k?yasla senaryo a??r? kötüydü bu sefer. Finalde bir twist yapm??lar WTF oldum. Ama ?a?k?nl???m beni etkilemesine de?il saçmal???nayd?. Her ?eye ra?men seriyi sevmeme sebep olan i?kence sahneleri nas?ld? derseniz, önceki iki filme k?yasla ondan da neredeyse hiç keyif alamad?m maalesef. "
65 58% Hell or High Water (2016) - Jun 16, 2021
"Karakterler daha iyi yaz?lsa benim için ba?yap?t seviyesinde bir film olurdu ama bu haliyle özellikle iki karde? ve iki polis aras?nda duygusal bir ba? kuramad?m maalesef. "
90 97% The Silence of the Lambs (1991) - Jun 15, 2021
"Birkaç noktan?n abart?l? gelmesi ve baz? diyaloglar?n yapay hissettirmesi yüzünden k?rd?m puan?. Senaryosu ayn? isimli kitaptan uyarlama zaten ama gerçekten çok iyi merak duygusunu film boyunca korudum. Yönetmenlik harika ya. Yüzü kadraja alarak yap?lan çekimler ve geçi?lere bay?ld?m. Psikolojik bir k?s?m da ta??yor film diyaloglar?yla. Final olarak oyunculuklar mükemmel. Özellikle Ted Levine'in hakk?n?n yendi?ini dü?ünüyorum. Kusursuz bir performans. "
65 58% The Entire History of You (2011) - Jun 15, 2021