Criticker.com uses cookies to recognize visitors and provide a better experience. Learn more about how we use cookies in our privacy policy. By continuing to use the site, or by pressing agree, you are giving your consent to our use of cookies.
login | register
0 film ratings
Metropolitan

Movie Buff - 490 Film Ratings

Member Since: Jun 6, 2015

Location: Istanbul, Turkey

Bio: Reviews I write are completely intuitive, shallow and incoherent.
more Recent Ratings
80 72% Paprika (2006) - Oct 26, 2020
35 1% Dugun (1973) - Oct 26, 2020
75 53% Yilanlarin öcü (1962) - Oct 26, 2020
80 72% And Then We Danced (2019) - Oct 26, 2020
70 35% In July (2000) - Oct 26, 2020
65 21% Pity (2018) - Aug 05, 2020
60 12% Kara Kentin Çocuklari (2000) - Aug 03, 2020
"AKP bu ülkedeki rave altkültürünü de yok etmiş, inanılır gibi değil... Cesur bir konu seçilmiş ama diyaloglar oturmamıştı ve oyunculuklar da pek yardımcı olmadı. Bir de bunun gibi kendine daha uygun filmlerde oynamış olsaydı, Peker Açıkalın'ın günümüzdekinden çok daha saygın bir yerde olacağını düşünüyorum, potansiyelini harcamış cidden."
50 3% The Sixth Sense (1999) - Jul 30, 2020
55 6% The Prestige (2006) - Jul 30, 2020
80 72% Glassy Ocean (1998) - Jul 30, 2020